Členské příspěvky

Hrazení členských příspěvků je hlavní podmínkou pro to, aby hráči byl umožněn vstup na trénink a zápas. Je to z důvodu, že pomocí příspěvků hradíme nájemné, startovné, trenéry apod. 

A jak na to? (pozor - změny oproti předchozím rokům)

1. Způsob platby

Na klubový účet zašlete předepsanou částku (č.ú. 35-5573450247/0100) a do zprávy pro příjemce uveďte příjmení hráče a ročník narození (např. "Novak 2005").

Jiný způsob přijímání příspěvků či jiných plateb není možný z důvodu transparentnosti plateb. Vyjímku tvoří pouze startovné na zápasy, které smí být vybíráno v hotovosti v maximální výši 200,- Kč. 

Rovněž naplaťte prostřednictvím služeb České pošty, protože dochází ke ztrátě zpáv pro příjemce. 

2. Termín platby

Přecházíme na nový systém plateb, který bude vázaný na kalendářní rok a nikoliv na sezónu. Důvodem je, aby se ulehčilo peněžence v nejnáročnějším období roku (tj. září). Nově se budou příspěvky vybírat v období od 1. ledna do 28. února primárně na celý rok dopředu. 

Vzhledem k tomu, že přecházíme na nový systém plateb, tak do 30.9.2016 je zapotřebí provést platbu poměrné části příspěvků, která je ve výši 1.400,- Kč. 

Noví hráči hradí příspěvky do jednoho měsíce od podání přihlášky. 

3. Výše příspěvků

Výše příspěvků je stanovena dle očekávaných nákladů klubu a byla stanovena na 2.800,- Kč ročně. Příspěvky lze hradit:

a) Jednorázově - tento systém je upřednostňován. 

b) Na splátky - tento systém lze při adekvátních důvodech domluvit s vedoucím družstva

4. Poskytované slevy a výhody na příspěvcích

a) Pro nové hráče

  • pokud hráč podá přihlášku po 1.4., hradí 2.100,- Kč
  • pokud hráč podá přihlášku po 1.9., hradí 1.400,- Kč
  • pokud hráč podá přihlášku po 1.11., hradí 700,- Kč

b) Zprostředkování sponzorského daru

  • pokud hráč zprostředkuje dar ve výši min 5.000,- Kč, hradí jen 1.000,- Kč
  • pokud hráč zprostředkuje dar ve výši min 10.000,- Kč, hradí jen 100,- Kč

V takovém případě do zprávy pro příjemce uveďte i sponzora (např. "Novak 2005 - sponzor KSK"). Pokud hráč zprostředkuje spoznora v průběhu roku, tak tato sleva se převádí na následující nejbližší období. 

c) Sourozenecká sleva

  • pokud hráč má sourozence ve vyšší kategorii, tak je mu poskytnuta sleva 50%

V takovém případě do zprávy pro příjemce uveďte i žádost o slevu (např. "Novak 2005 - sourozenec")

d) Jednorázová platba

  • pokud hráč uhradí členský příspěvek jednorázově na celou sezónu, bude mu vystavena darovací smlouva, kterou si lze přiznat do daní a snížit si tím daňový základ. Při částce 2.800,- činí úspora 420,- Kč (15% ze odečitatelné položky). 

V případě zájmu do zprávy pro příjemce uveďte i žádost o smlouvu (např. "Novak 2005 - dar")

e) Program "Zdravý život" u VZP

  • pokud hráč uhradí členský příspěvek vystavíme mu v případě zájmu doklad o zaplacení, který lze uplatnit na VZP a získat tím příspěvek od své pojišťovny ve výši min. 500,-Kč. 

V případě zájmu si domluvte vystavení dokladu se sekráteřem klubu. 

5. Neplatiči

Pokud hráč nebude mít hrazené příspěvky bez předchozí domluvy s vedoucím družstva, tak hráč může být vyhoštěn z tréninku a zároveň nesmí být nominován na zápasy. Neuhrazená částky se převádí do následujícího období a v případní dlouhodobí neplatiči budou vyzváni k doplacení, jinak se jim udělí roční zákaz startu. 

6. Evidence plateb

Evidenci příspěvků má k dispozici každý vedoucí družstva. U něj si můžete ověřit stav Vašich plateb. Celkovou evidenci provádí sekretář klubu, na kterého se můžete obracet s dotazy a připominkami. Zároveň sekretář Vás bude informovat emailem v případě přijetí příspěvku.