Články

Z důvodu rekonstrukce oken v SVČ jsou všechny doplňkové tréninky v SVČ zrušeny. Tréninky budou tedy do konce rekonstrukce probíhat pouze v SH Velebudice.