Zdravotní způsobilost

Legislativa ČR

Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Na jejím základě je klub povinnen kontrolovat platnost těchto zdravotních prohlídek u svých členů hrajících soutěže.

Typy lékařské prohlídky

Každý výkonnostní sportovec musí absolvovat:

  • vstupní lékařskou prohlídku - absolvuje sportovec obvykle pouze jednou, a to před nástupem ke svému prvnímu zápasu
  • pravidelnou lékařskou prohlídku - absolvuje sportovec každých 12 měsíců.

Jak na to?

Stáhněte si formulář a zajděte s ním za svým praktickým lékařem. Vyplněný formulář lekářem doneste svému vedoucímu družstva. 

Ce mne čeká?

Tvůj praktický lékař ověří, zda jsi schopen výkonnostního sportu, což může u vstupních prohlídek znamenat i EKG. 

Kolik zaplatím?

Zpravidla kontrola u lékaře cca 200,- Kč a EKG cca 200,- Kč. Pojišťovny tyto náklady zpětně proplácejí. Potvrzení Vám vypíše sekretář klubu klubu pan Klíma - tel.: 702 453 048