Partneři

Materiální vybavení klubu ve spolupráci s Ústeckým krajem.

Projekt podpořen Ústeckým krajem. Hrazeno z dotace c. 20/SML5477/SoPD/SPRP 

Všem partnerům patří velké DÍKY

Právě díky Vám jsme schopni vychovávat sportovně aktivní mládež, což je základem pro naši i jejich budoucnost. 

Floorballová značka FAT PIPE je naším generálním partnerem

Firma T & T Most s.r.o. výrazně finančně podporuje chod našeho klubu.

Naše město nás podporuje formou dotací na činnost a nájemné. 

Ústecký kraj nás podporuje jednorázovými dotacemi na podporu rozvoje mládeže.  

Středisko Volného Času nás podporuje poskytováním tréninkových prostor a propagací. 

MŠMT nás podporuje dotacemi na činnost klubu.

Český florbal nás podporuje jednorázovými dotacemi na podporu rozvoje florbalu.

Společnost ELNA Servis s.r.o. finančně podporuje chod klubu.  

Společnost Inelsev finančně podporuje chod klubu. 

Společnost Rakord finančně podporuje chod klubu. 

.