Elévové

POPIS KATEGORIE

Ročníky: 2009 a 2010

Švec Karel

Vedoucí mužstva

+420 603 746 468

Stádník Jan

Trenér

+420 775 720 218

TRÉNINKY

Pondělí v SVČ od 17:30 do 19:00

Středa v SH Velebudice  od 16:30 do 17:45 (VH) + přípravka

Čtvrtek v SH Velebudice od 16:30 do 17:45 (VH) + přípravka

Období od 3.9.2019 do 31.5.2020

2018/2019