Etický kodex

 • Ctím svůj klub, jeho historii a tradice
 • Chovám se férově, čestně a slušně na hřišti i mimo něj
 • Prokazuji úctu slovem i činem soupeřům, rozhodčím, trenérům, spoluhráčům, atd.
 • Odevzdávám maximální nasazení na tréninku i zápase
 • Za žádných okolností nesimuluji
 • I rozhodčí je člověk omylný jako ty, takže místo oponování odevzdej vyšší nasazení
 • Prohra neznamená konec světa, je to otevřená brána ke zlepšení
 • I poražený soupeř zaslouží respekt a uznání
 • Aktivně přikládám ruku k dílu i v rámci chodu klubu
 • Slabším jdu příkladem
 • Bojuji proti projevům rasismu a jakékoliv jiné nesnášenlivosti na hřišti i mimo něj
 • Zdraví má přednost před výhrou
 • Nepoškozuji majetek ani dobré jméno klubu
 • Florbal a vše kolem něj mě baví
 • Případný odchod konzultuji nejprve se svým trenérem