Členské příspěvky

Hrazení členských příspěvků je hlavní podmínkou pro to, aby hráči byl umožněn vstup na trénink a zápas. Je to z důvodu, že pomocí příspěvků hradíme nájemné, startovné, trenéry apod. 

A jak na to? (pozor - změny oproti předchozím rokům)

1. Způsob platby

Na klubový účet zašlete předepsanou částku (č.ú. 35-5573450247/0100) a do zprávy pro příjemce uveďte příjmení hráče a ročník narození (např. "Novak 2005").

Jiný způsob přijímání příspěvků či jiných plateb není možný z důvodu transparentnosti plateb. Vyjímku tvoří pouze startovné na zápasy, které smí být vybíráno v hotovosti. 

Rovněž naplaťte prostřednictvím služeb České pošty, protože dochází ke ztrátě zpáv pro příjemce. 

2. Termín platby

Od 1.1.2017 přecházíme na nový systém plateb, který bude vázaný na kalendářní rok a nikoliv na sezónu. Důvodem je, aby se ulehčilo peněžence v nejnáročnějším období roku (tj. září). Nově se budou příspěvky vybírat v období od 1. ledna do 28. února - 3.000,- Kč nebo od 1. ledna do 28. února 1.500,- Kč a do 30. dubna 1.500,- Kč primárně na celý rok dopředu. 

Noví hráči hradí příspěvky s podáním přihlášky. 


3. Výše příspěvků

Výše příspěvků je stanovena dle očekávaných nákladů klubu a byla stanovena na 3.000,- Kč ročně.

4. Poskytované slevy a výhody na příspěvcích

a) Pro nové hráče

  • pokud hráč podá přihlášku po 1.4., hradí 2.300,- Kč
  • pokud hráč podá přihlášku po 1.9., hradí 1.500,- Kč
  • pokud hráč podá přihlášku po 1.11., hradí 800,- Kč

b) Zprostředkování sponzorského daru

pokud hráč zprostředkuje dar ve výši min 5.000,- Kč, má roční poplatky zdarma. Pokud již hráč zaplatil poplatky a poté sehnal sponzorský dar v minimální výši 5.000,- Kč, bude mu celá částka za poplatky poslaná zpět na účet. Při sehnání sponzorského daru od 2.500,- Kč do 5.000,- Kč bude hráči ponížena částka 1.500,- Kč nebo při zaplacení dříve vrácena částka 1.500,- Kč (půlka ročních poplatků).


c) Doklad pro pojišťovnu

pokud hráč uhradí členský příspěvek vystavíme mu v případě zájmu doklad o zaplacení, který lze uplatnit na pojišťovně a získat tím příspěvek od své pojišťovny ve výši min. 700,-Kč. 

V případě zájmu si domluvte vystavení dokladu se sportovním ředitelem klubu - Ondřej Klíma,              Tel.: 702 453 048, klima.vipers@email.cz

5. Neplatiči

Pokud hráč nebude mít hrazené příspěvky bez předchozí domluvy s vedoucím družstva, tak hráč může být vyhoštěn z tréninku a zároveň nesmí být nominován na zápasy. Neuhrazená částky se převádí do následujícího období a v případní dlouhodobí neplatiči budou vyzváni k doplacení, jinak se jim udělí roční zákaz startu. 

6. Evidence plateb

Evidenci příspěvků má k dispozici každý vedoucí družstva. U něj si můžete ověřit stav Vašich plateb. Celkovou evidenci provádí sekretář klubu, na kterého se můžete obracet s dotazy a připomínkami. Zároveň sekretář Vás bude informovat emailem v případě přijetí příspěvku.