Členské příspěvky

Hrazení členských příspěvků je hlavní podmínkou pro to, aby hráči byl umožněn vstup na trénink a zápas. Je to z důvodu, že pomocí příspěvků hradíme chod klubu (nájemné, startovné, trenéry apod.) 

A jak na to? (pozor - změny oproti předchozím rokům)

1. Způsob platby

Na klubový účet zašlete předepsanou částku (č.ú. 35-5573450247/0100) a do zprávy pro příjemce uveďte příjmení hráče a ročník narození (např. "Novak 2005").

Jiný způsob přijímání příspěvků či jiných plateb není možný z důvodu transparentnosti plateb. Výjimku tvoří pouze startovné na zápasy, které smí být vybíráno v hotovosti. 

Rovněž naplaťte prostřednictvím služeb České pošty, protože dochází ke ztrátě zpráv pro příjemce. 

2. Termín platby

Od 1.1.2017 přecházíme na nový systém plateb, který bude vázaný na kalendářní rok a nikoliv na sezónu. Důvodem je, aby se ulehčilo peněžence v nejnáročnějším období roku (tj. září). Nově se budou příspěvky vybírat v období od 1. ledna do 28. února - 3.000,- Kč nebo od 1. ledna do 28. února 1.500,- Kč a do 30. dubna 1.500,- Kč primárně na celý rok dopředu. 

Noví hráči hradí příspěvky s podáním přihlášky. 


3. Výše příspěvků

Výše příspěvků je stanovena dle očekávaných nákladů klubu a byla stanovena na 3.000,- Kč pro kalendářní rok 2020.

4. Poskytované slevy a výhody na příspěvcích

a) Pro nové hráče

  • pokud hráč podá přihlášku po 1.4., hradí 2.300,- Kč
  • pokud hráč podá přihlášku po 1.9., hradí 1.500,- Kč
  • pokud hráč podá přihlášku po 1.11., hradí 800,- Kč

b) Doklad pro pojišťovnu

pokud hráč uhradí členský příspěvek vystavíme mu v případě zájmu doklad o zaplacení, který lze uplatnit na pojišťovně a získat tím příspěvek od své pojišťovny ve výši min. 700,-Kč. 

V případě zájmu si domluvte vystavení dokladu se sportovním ředitelem klubu - Ondřej Klíma,              

Tel.: 702 453 048, klima.ondrej@vipersmost.cz

5. Sponzorské dary

Pokud hráč sežene sponzorský dar v rozmezí od 3 000,-Kč do 5 000,-Kč, bude oproštěn od půlky poplatků za sezónu.
Pokud hráč sežene sponzorský dar nad 5 000,-Kč, bude oproštěn od poplatků na celou sezónu.
Při sponzorském daru účelově daném na určitou kategorii, klub vždy disponuje s 10% daného sponzorského daru ve prospěch všech kategorií plus odečtení peněz za poplatky hráče na danou sezónu. 


6. Neplatiči

Pokud hráč nebude mít včas hrazené příspěvky bez předchozí domluvy s vedoucím družstva, nemůže v danou dobu trénovat a zároveň nesmí být nominován na zápasy ani se jinak účastnit klubových aktivit.

7. Evidence plateb

Evidenci příspěvků má k dispozici každý vedoucí družstva. U něj si můžete ověřit stav Vašich plateb. Celkovou evidenci provádí sekretář klubu, na kterého se můžete obracet s dotazy a připomínkami.