Členské příspěvky


Hrazení členských příspěvků je hlavní podmínkou pro to, aby hráči byl umožněn vstup na trénink a zápas. Je to z důvodu, že pomocí příspěvků hradíme chod klubu (nájemné, startovné, trenéry, pořádání, vedoucí apod.).

1. Způsob platby

Na klubový účet zašlete předepsanou částku (č.ú. 35-5573450247/0100) a do zprávy pro příjemce uveďte příjmení hráče a ročník narození (např. "Novak 2005").

Jiný způsob přijímání příspěvků či jiných plateb není možný z důvodu transparentnosti plateb.

Rovněž naplaťte prostřednictvím služeb České pošty, protože dochází ke ztrátě zpráv pro příjemce.

2. Termín platby

Od 1.9.2021 přecházíme na systém plateb, který bude vázaný na školní rok (září - prosinec) a (leden - duben).

Nově se budou příspěvky vybírat v období od 1. září do 20. října - 2.500,- Kč a od 1. ledna do 20. února 2.500,- Kč nebo lze zaplatit plnou částku do 20. října 5.000,- Kč (junioři si k poplatkům platí individuální licenci  500,- Kč -> tj. 5500,- a muži poplatky 5500,-Kč plus licenci 500,-Kč tj. 6000,-Kč).

Noví hráči hradí příspěvky po podání přihlášky a po 2 zkušebních týdnech tréninků zdarma. Poté do 14 dní je třeba uhradit členské příspěvky.

Po domluvě s trenéry je možné příspěvky rozložit do více splátek!

3. Výše příspěvků

Výše příspěvků je stanovena dle očekávaných nákladů klubu a byla stanovena na 5.000,- Kč (5500,-Kč junioři a 6000,-Kč muži) pro kalendářní rok 2021. Výjezdy na všechny turnaje, všech kategorií v soutěžní sezóně hradí klub.

4. Poskytované slevy a výhody na příspěvcích

a) Pro nové hráče

pokud hráč podá přihlášku po 1.11., hradí 3.800,- Kč

pokud hráč podá přihlášku po 1.1., hradí 2.500,- Kč

pokud hráč podá přihlášku po 1.3., hradí 1.300,- Kč

b) Doklad pro pojišťovnu

Po zaplacení si lze vyžádat potvrzení pro pojišťovnu, která vrací cca 1 000,- Kč. Potvrzení vypisuje sportovní ředitel klubu pan Klíma, telefon: 702 453 048

5. Sponzorské dary

Pokud hráč sežene sponzorský dar do 10 000,-Kč budou mu poníženy poplatky o polovinu darované částky.

Pokud hráč sežene sponzorský dar nad 10 000,-Kč, bude oproštěn od poplatků na celou sezónu + dostane odměnu od klubu.

Při sponzorském daru účelově daném na určitou kategorii, klub vždy disponuje s 25% daného sponzorského daru ve prospěch všech kategorií, plus odečtení peněz za poplatky hráče na danou sezónu.

6. Neplatiči

Pokud hráč nebude mít včas hrazené příspěvky bez předchozí domluvy s vedoucím družstva, nemůže v danou dobu trénovat a zároveň nesmí být nominován na zápasy ani se jinak účastnit klubových aktivit.

7. Evidence plateb

Evidenci příspěvků má k dispozici každý vedoucí družstva. U něj si můžete ověřit stav Vašich plateb. Celkovou evidenci provádí sekretář klubu, na kterého se můžete obracet s dotazy a připomínkami.

V případě dotazů se obracejte na sportovního ředitele klubu pana Klímu: 702 453 048 


Pro hráče doplácející rok 2020 ->   číslo účtu: 35-5573450247 / 0100

                                                           částka: Po informaci od trenérů dané kategorie