Valná hromada klubu - 11.6.2017

11.05.2017

Vážení členové,

výkonný výbor FBC Vipers Most si Vás dovoluje pozvat na Valnou hromadu klubu, která se bude konat v neděli 11.6.2017 od 15:00 na salónku Restaurace MAMUT v Mostě. Zváni jsou všichni členové FBC Vipers Most a volební právo mají členové starších 18 let, případně jejich zákonní zástupci.

Program:

 • Prezence
 • Volba zapisovatele a mandátové komise
 • Hlasování o usnášeníschopnosti VH
 • Schválení programu VH
 • Prezentace hospodářských výsledků 2016
 • Plán hospodaření roku 2017
 • Přehled kategorií v nové sezóně (přihlášené týmy, trenéři a rozpis tréninků)
 • Volba dvou nových členů do výkonného výboru*
 • Hlasování o usnesení VH
 • Diskuze
 • Závěr a ukončení

*Členové VV se schází cca 1x za měsíc a rozhodují o činnostech klubu. Zároveň vykonávají mimotrenérské funkce k zajištění chodu klubu. V tomto směru potřebuje VV pomoci především s nakupováním týmových předmětů a marketingem (web, noviny, atd.). Případní zájemci starších 18 let oznamte svůj úmysl kandidovat na vipersmost@seznam.cz

V Mostě dne 11.5.2017 předseda klubu Jiří Skála